VIRY A JEJICH ELIMINACE VE VĚTŠÍM PROVOZU.

14.6.2016 Zemědělská činnost v okolí - ošetřování plodin chemií, mnohonásobné ošetření dolskými přípravky - nabourává imunitu včelstev více než jsme si ochotni připustit. Impulsem k zhoršení zdravotní situace bývá již období po prvních postřicích. Znám také reakce včel na tyto postřiky - jsou více agresivní a zvýšená úmrtnost se nedá prokázat, ale existuje. Kontaminovaný pyl a nektar pak dokonají podtržení imunity. Záhadné úhyny je možné vysvětlovat mnoha neurčitými okolnostmi, pro které chybí relevantní data. Zpětný pohled na historii života včelstva je sice možný, ale pravou příčinu se málokdy dá určit bez odborných nebo praktických zkušeností. Tyto získáme jen při častější kontrole včelstev a vyhledáváním anomálií během celého včelařského roku. Jestliže pak včelař na vlastní kůži projde procesem takového onemocnění u některých včelstev, tak potom na základě takto nabitých zkušeností je pak již blíže možnosti umět takovému onemocnění porozumět a čelit.

U některých virových onemocnění je třeba detailněji sledovat vývoj plodu i když včelstvo je ještě početně silné a jiné příznaky patrné nejsou. Osvědčenou a jistou signalizací onemocnění včelstev nejen virovým, je zjevné dorážení vos do úlů nebo loupež, avšak v takovém případě již může být pozdě. S postižením plodu jde ruku v ruce také zvýšené plodování, avšak ne vždy je to patrné, spíše včelstva plodují déle (mimo mladé matky tam - je to snad normální) a postupuje rozpad harmonie v takovém včelstvu. Tady doporučuji nevyhýbat se aplikaci KM alespoň v délce 7 až 10dní každý rok, protože KM působí proti onemocnění třemi způsoby: 

1. KM způsobí kyselé prostředí v úle, což není příznivé pro viry a NC.

2. KM urychlí výpadek postižených jedinců, kteří mohou dále nemoc rozšiřovat.

3. KM přeruší kontinuitu vývoje nemoci - na čas zastaví plodování, protože nejmladší plod usmrtí.

Tato operace působí jako bariéra (použití Formivanu napuštěným 85% KM a podaným shora) proti rozvoji virů ve včelstvu, je tím účinnější, čím dříve se začne s aplikací při zjištění onemocnění. Nazývám ji kyselinovou clonou.

Následné opakování aplikace je nutné i při pozdějším výskytu kolapsů v okolí.                        Tady je patrný výpadek plodu, a jestli je to nemoc (označeno) či ne, je třeba získat praxí.


Velice mi to připomíná rok 2016, kdy se u mne rozvíjelo něco podobného. To co tu popisuji jsem zažil na jednom stanovišti a okolní stanoviště sousedních včelařů bez včasných zásahů totálně odešla. Když jsem v podletí objevil mezerovitý plod u pár včelstev a po kontrole plodu (objevil se i DWV vir), zda není přemnožena varroa, neváhal jsem a nasadil dlouhodobý odpařovač neředěné KM. Bylo to na přelomu srpna a září. Důvod byl ten, abych vyvolal čistící pud, přerušil plodování včelstev a očistil včelstva od nemocných jedinců. Měl jsem to štěstí, že zásah byl proveden včas, tak asi proto byl úspěšný. Tento rok na tomto stanovišti není problém a snůška byla stejná jako jinde u mne. Nevěřím včelařům, kteří říkají, že KM zkracuje zimní generaci délku života. Proto ty aplikace KM používám také na zimní včely, jednak zmenším tím možnost donést si po ošetření něco z okolí a také se chci zbavit již postižených včel virem u kterých to jinak nezjistím než tyto viry roznesou v úle. V zásadě se dá říci, že mnoho úhynů na viry se dá předvídat již dříve, než včelstva zeslábnou. Myslím si, že úhyny jsou záhadné jen pro začátečníky, ale 99 % úhynů není záhada, nýbrž vina včelaře. Jeden paradox na závěr - ještě nevím, jestli viry neničí více včely, či roztoče. Z výpovědí některých postižených včelařů, že tam VD nebyl, to možná vyplývá. Příroda dokáže překvapit někdy i pozitivně.

                                                              Zde je plod v pořádku

Dalším problémem jsou Nosemy, těm čelím podáváním černobylu pravidelně do krmení. Podávám jim tento doplněk proto, že hořčiny, které tento roztok obsahuje, působí nejen proti těmto patogenům. Aplikaci do včelstev uvádím v předešlém tématu.

Dalším opatřením v neposlední řadě je redukce roztočů za pomoci KM, KŠ a s použitím termokamery pro kontrolu plodování v měsíci listopadu a prosinci, protože chci, aby výchozí početní stav roztočů na začátku roku byl téměř nulový. Tato skutečnost mi dává volnější ruce pro další práci v chovu včel. Tímto postupem nejsem infekční hrozbou pro okolí ani pro sebe. To však neznamená, že si včelstva něco nedonesou z okolí. 

Proto se tu snažím poukázat na stav, že postaru se včelařit již úspěšně nedá. Jistě rozumíte, co tím mám na mysli.