ROK 2017.

          THYMOVAR.

V následujícím roce jsem vyloučil virová onemocnění a tak jsem nasadil k redukci roztočů Thymovar dle návodů uvedených výrobcem. Toto umístění mě funguje taktéž spolehlivě. Není třeba se obávat malého odparu thymolu, protože roztoči po kontrole padají a včely to nikterak nerozrušilo. Zimují na dvou nástavcích 39x27,5 a včelstva vesměs sporadicky plodují ve spodním nástavku horní je plný zásob. Takže někde padají i světlí roztoči. Zvolil jsem tento, podle mne nejšetrnější a dostatečně účinný způsob zbavení se kleštíka a možného zavlečení zvenčí. Loni jsem musel zvolit tvrdší způsob redukce - KM, protože se vyskytly viry, letos nejenže viry nevidím, ale kromě jednoho včelstva je populace VD velice nízká. Proto tedy ten Thymovar a možné další ošetření bude ještě potřeba. Bude záležet na okolí. A ještě pro ty co čtou návody a nemají s Thymovarem žádné zkušenosti: Dávám nyní, když je nebo není nakrmeno Thymovar podle návodu nahoru tak abych si byl jist jeho účinností, protože jinde by se snížila jeho účinnost. V některých letech nestačí pro ochranu včel jen jedna dávka. To mám odzkoušeno. Nespoléhejte na tradiční metodiku, která vede k úhynovým rokům!!!! Teď se hraje o příští sezonu. Hodně jsem napsal o aplikacích na předešlých stránkách.  --->

                       Apiguard
Apiguard

Ještě několik slov na téma vosy.

Vosy mi pomáhají orientovat se jak jsou na tom včelstva na mém stanovišti. Jsem schopen podle obrany včelstev proti vosám určit, jestli jsou včelstva vitální či jakkoli nemocné. Pakli-že jde o útoky, které jsou odražené, je vše OK. V opačném případě je třeba nalézt příčinu, ne-li zamezit větším škodám, aby nebylo už pozdě. To více mi vadí sršni, kteří si chodí pro včely před česna, kde je v letu chytají.

Je třeba říci, že v mém okolí letos nebyly viry přemnoženy, tudíž byla situace jednodušší.   ---->

Je dobré si přečíst jak jsem předešel úhynovým rokům. Po těchto zkušenostech vnímám KM jako záchranou brzdu při velkých zdravotních potížích způsobených přemnožením kleštíka nebo NC s následným možným výskytem virů. Aplikace musí být provedena co nejdříve po zjištění příznaků napadení viry a VD. Pokud se tato rozhodná doba promešká, tak se lze už jen divit nežádoucím ztrátám. Na druhou stranu neschvaluji preventivní plošný zásah KM brzy v podletí. Je třeba si přiznat jestli umím poznat včas onemocnění (mám na mysli nejen varoózu). Možná si bude muset každý projít tou cestou, kterou jsem prošel já, aby dostal "cit" na každý jednotlivý zákrok, jaký včelstvo potřebuje. Nemůžu přece tvrdit, že i když chovám např. 20 vč., jsou všechna stejná. Uvedu příklad: lékař vám předepíše antibiotika také podle vaší váhy (tím jsem chtěl říci, že je třeba individuálně zhodnotit sílu včelstva v daném prostoru). Je třeba předejít zvýšené teplotě v úlu způsobené stresem z KM
U mne stačily tři roky redukce roztoče VD jen KM, abych pozoroval jiné chování včelstev než v dřívějších letech. Včelstva byla klidnější vitálnější a přinesla více medu než okolním včelařům. Měla velice omezené plodování přes zimní období. Netvrdím však, že to bylo jen aplikací KM, ale dělám selekci na vnímavost na VD a přidávám včelám do zimního krmení výluh z pelyňku (černobylu). Rozhodně však nepoužívám doporučovaný Varidol. Nezapomeňte že Varidol neřeší viry a nemoc se přenese do dalšího roku. Varidol je pro mne ta poslední zbraň, ale jen proti VD. Tady může být vysvětlení úhynových roků. Z tohoto důvodu se mi jeví podzimní aplikace KM jako podstatně důležitější.
Nevidím problém v tom použít KM, když je již vylíhlá zimní generace. Zdravá a dospělá včela snáší KM lépe než nemocná či mladuška. Největší riziko je nezasáhnout, když je třeba. Adekvátní zásah KM proti VD je takový, při němž je malá část mladušek KM usmrcena (toto publikoval již ing. Veselý). Matky které uhynou při aplikaci KM, jsou zpravidla ty již méně pohyblivé nebo nemocné, které by se asi jara stejně nedožily. Adekvátní zásah proti NC a virům je kyselinová clona (nižší koncentrace KM v úlovém prostředí dlouhodobě na podzim nebo v zimě).

Vše, co je zde napsáno je ověřeno v praxi.