PELYNĚK

                             Pelyněk - nadějná cesta ke zlepšení zdravotního stavu včelstev.

Pelyněk pravý se podobně jako pelyněk černobýl používá jako koření. Každá bylina roste, aby k něčemu byla, říká jedno lidové úsloví. A opravdu, dokonce i mnohé byliny, které se v našich zahradách i ve volné přírodě velmi nepříjemně rozrůstají, až přemnožují a jsou proto považovány za plevel, lidé využívali, a i dnes využívají ku prospěchu našeho zdraví i zdraví svých domácích zvířat, jako léčivé rostliny, případně jako koření. Z pelyňku pravého se vyráběl známý alkoholický nápoj absint. Absint dnes běžně dostupný v obchodech neobsahuje již ty látky - tj. zejména thujon a další silice, pro které byl dříve tak oblíben, neboť pelyněk se při jeho výrobě již neluhuje v alkoholu, ale jen v teplé vodě, v níž je thujon nerozpustný. Hořká složka pelyňku je alkaloid absinthin. Ve sředověku se používal pelyněk jako projímadlo a lék proti parazitům a postupně se z něj stal pro jeho léčebné účinky "univerzální prostředek proti všem chorobám". Účinky černobýlu jsou slabší než u pelyňku pravého. V pelyňku pravém jsou obsaženy hlavně silice a hořčiny. Drogu lze zařadit mezi aromatická amara. Potud zběžná informace o pelyňku a černobýlu. Jak ho využívám, abych tlumil střevní parazity u včel - tedy NC? Jak jste již možná někteří z vás zjistili, tato nemoc propuká nejčastěji v létě, v podletí a na podzim. Příčinou je přemnožení spor ve střevech včel a takto nakažená včela hyne mnohem dříve někdy i do osmi dnů. Proto včelař zjistí, že se něco děje, až je pozdě. V podletí mívá tato nemoc rychlejší průběh, protože se již nelíhne tolik plodu. Já se snažím předcházet této nemoci tím, že po zrušení medníků, dodávám včelstvům cukerný roztok jako krmení na zimu s čajem z pelyňku. Je to snad první pozitivní krůček vpřed v mém provozu od doby kdy se používal Fumagilin. Zkoušel jsem více preparátů proti nosemě, ale efekt zřetelný nebyl. Až pokusy s pelyňkem vyšly nad mé očekávání. Mohu to všem doporučit. Chtělo by to, aby se zkoušek ujala nějaká výzkumná pracoviště, která by to potvrdila. Dělám to již více let a výsledky vitality včelstev ve spojení s jiným, než oficiálním ošetřením včelstev proti varroóze jsou velice zřetelné.                 ---->

Vše, co je zde napsáno je ověřeno v praxi.
Pelyněk   černobýl.
Pelyněk černobýl.

Pro vás včelaře, kteří by to chtěli vyzkoušet, jsem tento příspěvek vložil zde, protože si myslím, že se nejedná jen o NA či NC, ale o celkové zlepšení zdravotního stavu včelstev (i matek), které se projeví v následujícím roce jak ve výnosech, tak i síle. Po úspěšném zkušebním testu v předešlém roce jsem přistoupil k aplikaci výluhu z černobýlu do zimního krmení u všech svých včelstev. Dávkování 4 l čaje na 200 l cukerného sirupu. (nepoužitelné pro ty, kteří cukr nerozpouští). Dávat do všeho krmení na podzim.

Příprava čaje - do 50 ti litrů dát pelyněk čerstvý, nejlépe kvetoucí asi tako vzrůstu 1 m a průměru kytice 10 cm u stonku (váha není rozhodující). Rozhodující je vyluhování a tmavost čaje (viz obrázek), který obarví cukerný roztok. Vaří se alespoň 20 min. a nechá se vyluhovat. Po zchladnutí se scedí a uchovává v chladu a temnu (ne však dlouho), nebo se zamrazí do kostek, které se mohou kdykoli použít.