Ivančice
Ivančice

MŮJ VČELAŘSKÝ SVĚT.

Včelařím v okolí města Ivančice na jihu Moravy. Na tomto webu bych se chtěl s vámi podělit o zkušenosti, které jsem získal při ošetřování včelstev kyselinou mravenčí (KM) bez použití chemických prostředků (Varidol, Gabon a M1) se srovnatelným výsledkem (minimální počet přeživších roztočů) oproti stávající metodě. Včely se v naší rodině chovaly již v dobách první republiky, kdy si první roj přinesl na zahradu můj táta od tehdejšího pana faráře a usadil si ho v budečáku. Od těch dob se ve včelaření mnohé změnilo. Rád vzpomínám na návštěvy jeho včelína i když někdy to nebylo bez následků. Již od svých začátků včelařím v nástavkových úlech a zimuji ve dvou nástavcích 39x27. V mednících používám panenské polorámky. Mám nyní také Langstrothy 2/3. V současné době kočuji se 100 včelstvy. Vlastním malou balírnu medu (schválená provozovna), vytáčím med v poloautomatické nerezové lince chovám si pro svoji potřebu matky a již v roce 1980 jsem začal inseminovat matky - to jen na dokreslení situace z čeho vychází mé poznání. Ošetřit 150 včelstev na podzim byla pro mne vždy nepříjemná práce. Tak jsem o tom začal přemýšlet a vznikl nápad ochránit včelstva kyselinou mravenčí, s možností radikálního snížení počtu roztočů bez klasického podzimního ošetření Varidolem, protože je to karcinogenní látka, která může kontaminovat med. Jistě nejsem ve světě sám, kdo něco podobného dělá, ale ověřil jsem si, že to funguje. Dospěl jsem k tomuto poznání sám, vlastně padesátiletou praxí. Co mohu zdůraznit je fakt, že jsem ještě nebyl postižen žádnými úhynovými roky. Jelikož nepoužívám k redukci roztočů "dolská léčiva" jež jsou karcinogenní, tak v následujících letech pak -

Můžu zákazníkům nabízet med bez rizika kontaminace těmito látkami!