Moje začátky s kyselinou mravenčí 

12.06.2011

Léčit koncem září a v říjnu je již pozdě! Včelstva jsou již poškozena.


Naše ZO nikdy nepatřila k těm liknavějším spíše naopak. Díky několika odborně zdatným a obětavým činovníkům jsme udrželi zdravotní stav na dobré úrovni. Úhynů včelstev u nás bylo málo, a to ještě ne na Varroázu. V posledních letech se mi však jevil Gabon již málo účinný a včelstva z jara slabší. Proto jsem začal hledat jiné možnosti ošetření. Padla volba na kyselinu mravenčí (KM). Organické kyseliny prokázaly docela dobré výsledky a jsou používány v E U již řadu let, tak proč bychom je nemohli využívat i u nás? Chce to jen správně porozumět jejich vhodnému použití a tyto umět používat v praxi. Chci vás upozornit na některé záludnosti a ukázat, jak tato ekologičtější varianta ošetřování funguje od roku 2011 v praxi. V mém včelaření se již prakticky dolská "léčiva" nepoužívají. Jde to bez nich a včelaření to trochu změnilo. Pokud jsem dříve šlechtil roztoče, tak dnes chci vybírat odolnější včelstva a ty hodně citlivé na přemnožení VD brakovat. Jistě každý z vás ví, že největší slabinou stávající léčebné metody je neodstraněný plod. To nemluvím o tom, co včelař nechtěně vdechne při ošetřování, či se dostane do vosku a následně do medu. Upozorňuji zde, že výpary přípravku Amitraz jsou karcinogenní. Dlouholetá zkušenost je taková, že raději bych za ošetření někomu dobře zaplatil, než si ničil svoje zdraví. To však není vše. V době, kdy vznikla rezistence roztočů na Gabon, mně vadila skutečnost, že ošetřovat včelstva až koncem září a v říjnu je už pozdě! Jak tedy nově a účinněji. Je to aplikace kyseliny mravenčí, a to nejen dlouhodobými odpařovači tak, abych měl po celý rok minimální počty roztočů ve včelstvech (mám 165 včelstev). A hlavně, ochránit zimní generaci před poškozením roztoči. Největší předností mého ošetření je jeho jednoduchost, nerozebírání včelstva a tím pádem časová nenáročnost. Formidol mě na podzim nevyhovoval, tento způsob ošetření je jen krátkodobý a pro včelstvo ne zcela bezpečný (možnost předávkování). Není to jen můj názor, ale názor i místních včelařů.


Rozstřihaný Formidol
Rozstřihaný Formidol

Začátky.

Avšak ošetření KM se mi jeví jako optimální. Abych snížil možnost rizika předávkování nevhodným umístěním či možnosti většího odparu kyseliny, zmenšil jsem plochu Formidolu asi na čtvrtinu, avšak navýšil jsem tloušťku materiálu (dát 2-4 čtvrtky na sebe). Na jaře a v létě tyto čtvrtky dát do zip sáčku. Nový způsob aplikace kyseliny mravenčí je velice jednoduchý, začíná se však už na jaře vložením první dávky po jarních prohlídkách nahoru nad plodiště, tam kde je to indikováno spadem roztočů (spad více jak 2). Při této aplikaci je účinnost velká asi 90 %. Dám distanční vložku (aby byla větší vzdálenost od plodového tělesa) shora na krmící otvor, na kterou položím aplikátor kyseliny mravenčí. Cílem je přerušit hned brzy na jaře kontinuitu vývoje přeživších či donesených roztočů ve včelstvu (místo jarního natírání plodu). Doba odparu je dle venkovních teplot a prostředí v úle tak asi 5 až 10 dní. Druhé možné ošetření provádím po 10. červenci (rušení medníků u nás již zpravidla končí snůška) a délka odparu je asi 14 dní (vyšší venkovní teplota) a účinnost je menší asi 60 až 80 %, protože včelstvo většinu KM bez užitku odvětrá. Jedno ošetření tedy vychází na cca 12,- Kč (cena krátkodobě působícího Formidolu pro 1 včelstvo při individuálním nákupu cca 25,- Kč). Sledování spadu je samozřejmostí. Nelze bez indikace slepě kyselinu používat, avšak aplikace kyseliny mravenčí se projeví několika pozitivními skutečnostmi (zvýšený čistící pud, snížení promoření Nosemou, omezením zvápenatění plodu a snad i nižší riziko moru plodu). Pozor!! - stávají se případy kolapsu včelstev v létě či brzy na podzim v oblastech s výskytem nosemózy i při nízkém zamoření varroózou. V těchto případech taktéž může zmírnit průběh nemoci aplikace KM. Je však třeba tuto skutečnost včas odhalit.


Ještě k odpařovači. Podle ověřovacích zkoušek se mi jevil jako nejlepší pro nízké i vysoké teploty právě ten, kde je médium krátkovláknitá celulóza. Je to odpařovač vyrobený vlastními silami doma v dílně. Rozměr je 15x92x125 mm vložen do zip sáčku. Materiál jsou 2 desky Formidolu, (tj. asi 10 dkg celulózy) vložený do horké vody a šlehačem rozšlehán, pak vložena hmota do první formy pro zmenšení objemu stlačena ručně asi na polovinu. Pak následuje vložení do konečné formy v lisu a pomocí zvedáku (panenky) se celulóza stlačí na konečný tvar. Tento proces způsobí, že hmota je kompaktní ne příliš slisovaná, a tudíž uzpůsobená k nasáknutí KM. Potom se nechá vyschnout a je možné ho plnit. Jistě každý z vás ví, že největší slabinou stávající léčebné metody je neodstraněný plod, ovšem ani toto někdy nestačí. To nemluvím o tom, co včelař nechtěně vdechne při ošetřování, či se dostane do vosku a následně do medu. Upozorňuji zde, že výpary přípravku Amitraz jsou karcinogenní. Dlouholetá zkušenost je taková, že raději bych za ošetření někomu dobře zaplatil, než si ničil zdraví. To však není vše. V době, kdy vznikla rezistence roztočů na Gabon, mně vadila skutečnost, že ošetřovat včelstva až koncem září a v říjnu je už pozdě! Jak tedy nově a účinněji. Je to aplikace KM, a to dlouhodobými odpařovači tak, abych měl po celý rok minimální počty roztočů ve včelstvech (mám 150 včelstev). A hlavně, ochránit zimní generaci před poškozením roztoči. Největší předností mého ošetření je jeho jednoduchost, nerozebírání včelstva a tím pádem časová nenáročnost. Formidol mě nevyhovoval (oficiální metodický postup), tento způsob ošetření je jen krátkodobý a pro včelstvo ne zcela bezpečný (možnost předávkování). Není to jen můj názor, ale názor i místních včelařů. Volba ošetřením KM se mi jeví jako optimální. Abych snížil možnost rizika předávkování nevhodným umístěním či možnosti většího odparu kyseliny, zmenšil jsem plochu Formidolu asi na čtvrtinu, avšak navýšil jsem tloušťku materiálu (dát 2-4 čtvrtky na sebe). Na jaře a v létě tyto čtvrtky dát do zip sáčku. Nový způsob aplikace kyseliny mravenčí je velice jednoduchý, začíná se však už na jaře vložením první dávky po jarních prohlídkách nahoru nad plodiště, tam kde je to indikováno spadem roztočů (spad více jak 2). Při této aplikaci je účinnost asi 90 %. Dám distanční vložku na krmící otvor, na kterou položím aplikátor kyseliny mravenčí. Cílem je přerušit hned brzy na jaře kontinuitu vývoje přeživších či donesených roztočů ve včelstvu (místo jarního natírání plodu). Doba odparu je dle venkovních teplot a prostředí v úle tak asi 5 až 10 dní. Druhé možné ošetření provádím po 10. červenci (rušení medníků u nás již zpravidla končí snůška) a délka odparu je asi 14 dní (vyšší venkovní teplota) a účinnost je menší asi 60 až 80 %, protože včelstvo většinu KM bez užitku odvětrá. Jedno ošetření tedy vychází na cca 12,- Kč (cena krátkodobě působícího Formidolu pro 1 včelstvo při individuálním nákupu cca 25,- Kč). Sledování spadu je samozřejmostí. Nelze bez indikace slepě kyselinu používat, avšak aplikace kyseliny mravenčí se projeví několika pozitivními skutečnostmi (zvýšený čistící pud, snížení promoření Nosemou, omezením zvápenatění plodu a snad i nižší riziko moru plodu). Pozor!! - stávají se případy kolapsu včelstev v létě či brzy na podzim v oblastech s výskytem nosemózy i při nízkém zamoření na Varroázu. V těchto případech taktéž může zmírnit průběh nemoci aplikace KM. Je však třeba tuto skutečnost včas odhalit.

Podzimní nezbytné ošetření. Formivan vkládám do podmetu až kolem 1. října (někdy i dříve) a zůstává ve včelstvu až do chladných bezletných dnů z důvodů reinfekce. Nastavení odparu na 15 g./den. Je to nejdůležitější a nejúčinnější aplikace v daném roce. Jeho účinnost při správném nastavení je až neuvěřitelná 99 %. Nepoužívám zasíťovaná dna, ale vysoký podmet ano. Česna jsou zúžena a očka zavřena po dobu aplikace. Nejpozději do 20. listopadu mívám již zpravidla včelstva kompletně ošetřena (bez roztočů). Tato metoda se dá použít i pro včelstva jak v jednom nástavku, tak i ve dvou nástavcích, nebo v Langstrothu se čtyřmi NN s minimálním přenastavením odpařovacího otvoru. Stav monitorování Varroázy ke dni 10.7 2012.

Ve včelstvech se nacházelo 0 až 1 roztočů denně a spad byl větší ve dnech s vysokými denními teplotami nad 34 stupňů. 15.7 nasazena KM a spady se pohybovaly do deseti roztočů denně více ne. 29.7 začalo krmení, odpařovače se odstranily, spad byl do dvou roztočů denně. Zapsáno 7.82012.

Působení KM má potenciál pro vedlejší účinky. Proto její aplikace je nezbytné zdokonalovat. KM nelze považovat za absolutně bezpečnou a zcela bez rizika jak pro včely, tak pro včelaře. Minimalizace používání KM je nutná, a proto se může používat jen v opravdu odůvodněných případech. Cílem mého snažení bylo ověřit efektivitu aplikace kyseliny mravenčí pomocí celulózového odpařovače a také co nejefektivnější umístění v dané roční době.

Z grafu je zřejmé, že po nakrmení, by měl odpařovač KM být umístěn v podmetu z důvodu větší účinnosti.

 Avšak ošetření KM se mi jeví jako optimální. Abych snížil možnost rizika předávkování nevhodným umístěním či možnosti většího odparu kyseliny, zmenšil jsem plochu Formidolu asi na čtvrtinu, avšak navýšil jsem tloušťku materiálu (dát 2-4 čtvrtky na sebe). Na jaře a v létě tyto čtvrtky dát do zip sáčku. Nový způsob aplikace kyseliny mravenčí je velice jednoduchý, začíná se však už na jaře vložením první dávky po jarních prohlídkách nahoru nad plodiště, tam kde je to indikováno spadem roztočů (spad více jak 2). Při této aplikaci je účinnost velká asi 90 %. Dám distanční vložku (aby byla větší vzdálenost od plodového tělesa) shora na krmící otvor, na kterou položím aplikátor kyseliny mravenčí. Cílem je přerušit hned brzy na jaře kontinuitu vývoje přeživších či donesených roztočů ve včelstvu (místo jarního natírání plodu). Doba odparu je dle venkovních teplot a prostředí v úle tak asi 5 až 10 dní. Druhé možné ošetření provádím po 10. červenci (rušení medníků u nás již zpravidla končí snůška) a délka odparu je asi 14 dní (vyšší venkovní teplota) a účinnost je menší asi 60 až 80 %, protože včelstvo většinu KM bez užitku odvětrá. Jedno ošetření tedy vychází na cca 12,- Kč (cena krátkodobě působícího Formidolu pro 1 včelstvo při individuálním nákupu cca 25,- Kč). Sledování spadu je samozřejmostí. Nelze bez indikace slepě kyselinu používat, avšak aplikace kyseliny mravenčí se projeví několika pozitivními skutečnostmi (zvýšený čistící pud, snížení promoření Nosemou, omezením zvápenatění plodu a snad i nižší riziko moru plodu). Pozor!! - stávají se případy kolapsu včelstev v létě či brzy na podzim v oblastech s výskytem nosemózy i při nízkém zamoření varroózou. V těchto případech taktéž může zmírnit průběh nemoci aplikace KM. Je však třeba tuto skutečnost včas odhalit.


Jistě každý z vás ví, že největší slabinou stávající léčebné metody je neodstraněný plod, ovšem ani toto někdy nestačí. To nemluvím o tom, co včelař nechtěně vdechne při ošetřování, či se dostane do vosku a následně do medu. Upozorňuji zde, že výpary přípravku Amitraz jsou karcinogenní. Dlouholetá zkušenost je taková, že raději bych za ošetření někomu dobře zaplatil, než si ničil zdraví. To však není vše. V době, kdy vznikla rezistence roztočů na Gabon, mně vadila skutečnost, že ošetřovat včelstva až koncem září a v říjnu je už pozdě! Jak tedy nově a účinněji. Je to aplikace KM, a to dlouhodobými odpařovači tak, abych měl po celý rok minimální počty roztočů ve včelstvech (mám 150 včelstev). A hlavně, ochránit zimní generaci před poškozením roztoči. Největší předností mého ošetření je jeho jednoduchost, nerozebírání včelstva a tím pádem časová nenáročnost. Formidol mě nevyhovoval (oficiální metodický postup), tento způsob ošetření je jen krátkodobý a pro včelstvo ne zcela bezpečný (možnost předávkování). Není to jen můj názor, ale názor i místních včelařů. Volba ošetřením KM se mi jeví jako optimální. Abych snížil možnost rizika předávkování nevhodným umístěním či možnosti většího odparu kyseliny, zmenšil jsem plochu Formidolu asi na čtvrtinu, avšak navýšil jsem tloušťku materiálu (dát 2-4 čtvrtky na sebe). Na jaře a v létě tyto čtvrtky dát do zip sáčku. Nový způsob aplikace kyseliny mravenčí je velice jednoduchý, začíná se však už na jaře vložením první dávky po jarních prohlídkách nahoru nad plodiště, tam kde je to indikováno spadem roztočů (spad více jak 2). Při této aplikaci je účinnost asi 90 %. Dám distanční vložku na krmící otvor, na kterou položím aplikátor kyseliny mravenčí. Cílem je přerušit hned brzy na jaře kontinuitu vývoje přeživších či donesených roztočů ve včelstvu (místo jarního natírání plodu). Doba odparu je dle venkovních teplot a prostředí v úle tak asi 5 až 10 dní. Druhé možné ošetření provádím po 10. červenci (rušení medníků u nás již zpravidla končí snůška) a délka odparu je asi 14 dní (vyšší venkovní teplota) a účinnost je menší asi 60 až 80 %, protože včelstvo většinu KM bez užitku odvětrá. Jedno ošetření tedy vychází na cca 12,- Kč (cena krátkodobě působícího Formidolu pro 1 včelstvo při individuálním nákupu cca 25,- Kč). Sledování spadu je samozřejmostí. Nelze bez indikace slepě kyselinu používat, avšak aplikace kyseliny mravenčí se projeví několika pozitivními skutečnostmi (zvýšený čistící pud, snížení promoření Nosemou, omezením zvápenatění plodu a snad i nižší riziko moru plodu). Pozor!! - stávají se případy kolapsu včelstev v létě či brzy na podzim v oblastech s výskytem nosemózy i při nízkém zamoření na Varroázu. V těchto případech taktéž může zmírnit průběh nemoci aplikace KM. Je však třeba tuto skutečnost včas odhalit.

Podzimní nezbytné ošetření. Formivan vkládám do podmetu až kolem 1. října (někdy i dříve) a zůstává ve včelstvu až do chladných bezletných dnů z důvodů reinfekce. Nastavení odparu na 15 g./den. Je to nejdůležitější a nejúčinnější aplikace v daném roce. Jeho účinnost při správném nastavení je až neuvěřitelná 99 %. Nepoužívám zasíťovaná dna, ale vysoký podmet ano. Česna jsou zúžena a očka zavřena po dobu aplikace. Nejpozději do 20. listopadu mívám již zpravidla včelstva kompletně ošetřena (bez roztočů). Tato metoda se dá použít i pro včelstva jak v jednom nástavku, tak i ve dvou nástavcích, nebo v Langstrothu se čtyřmi NN s minimálním přenastavením odpařovacího otvoru. Stav monitorování Varroázy ke dni 10.7 2012.

Ve včelstvech se nacházelo 0 až 1 roztočů denně a spad byl větší ve dnech s vysokými denními teplotami nad 34 stupňů. 15.7 nasazena KM a spady se pohybovaly do deseti roztočů denně více ne. 29.7 začalo krmení, odpařovače se odstranily, spad byl do dvou roztočů denně.