Pelyněk a kyselinová clona pomáhající včelám

20.12.2019

Pomoc včelstvům v krizové situaci.

Při virózách a při nákaze NC.

1) Zdroj.

Pelyněk - černobýl
Pelyněk - černobýl

Pelyněk pravý se podobně jako pelyněk černobýl používá jako koření. Každá bylina roste, aby k něčemu byla, říká jedno lidové úsloví. A opravdu, dokonce i mnohé byliny, které se v našich zahradách i ve volné přírodě velmi nepříjemně rozrůstají, až přemnožují a jsou proto považovány za plevel, lidé využívali, a i dnes využívají ku prospěchu našeho zdraví i zdraví svých domácích zvířat, jako léčivé rostliny, případně jako koření. Z pelyňku pravého se vyráběl známý alkoholický nápoj absint. Absint dnes běžně dostupný v obchodech neobsahuje již ty látky - tj. zejména thujon a další silice, pro které byl dříve tak oblíben, neboť pelyněk se při jeho výrobě již neluhuje v alkoholu, ale jen v teplé vodě, v níž je thujon nerozpustný. Hořká složka pelyňku je alkaloid absinthin. Ve sředověku se používal pelyněk jako projímadlo a lék proti parazitům a postupně se z něj stal pro jeho léčebné účinky "univerzální prostředek proti všem chorobám". Účinky černobýlu jsou slabší než u pelyňku pravého. V pelyňku pravém jsou obsaženy hlavně silice a hořčiny. Drogu lze zařadit mezi aromatická amara. Potud zběžná informace o pelyňku a černobýlu. 

Jak ho využívám, abych tlumil střevní parazity u včel - tedy i NC? Jak jste již možná někteří z vás zjistili, tato nemoc propuká nejčastěji v létě, v podletí a na podzim. Příčinou je přemnožení spor v zažívacím traktu včel a takto postižená včela hyne mnohem dříve než normálně, někdy i do osmi dnů. Proto včelař zjistí, že se něco děje, až je pozdě. V podletí mívá tato nemoc rychlejší průběh, protože se již nelíhne tolik mladých jedinců. Já se snažím předcházet této nemoci tím, že po zrušení medníků, dodávám včelstvům cukerný roztok jako krmení na zimu s čajem z pelyňku. Je to snad první pozitivní krůček vpřed v mém provozu od doby kdy se používal Fumagilin. Zkoušel jsem více preparátů proti nosemě, ale efekt zřetelný nebyl. Až pokusy s pelyňkem vyšly nad mé očekávání. Mohu to všem doporučit. Chtělo by to, aby se zkoušek ujala nějaká výzkumná pracoviště, která by to potvrdila. Dělám to již více let a výsledky vitality včelstev ve spojení s jiným, než oficiálním ošetřením včelstev proti varroóze jsou velice zřetelné. 

2) Návod.

Vpravo cukerný roztok s pelyňkem
Vpravo cukerný roztok s pelyňkem

Pro vás včelaře, kteří by to chtěli vyzkoušet, jsem tento příspěvek vložil zde, protože si myslím, že se nejedná jen o NA či NC, ale o celkové zlepšení zdravotního stavu včelstev (i matek), které se projeví v následujícím roce jak ve výnosech, tak i síle. Po úspěšném zkušebním testu v předešlém roce jsem přistoupil k aplikaci výluhu z černobýlu do zimního krmení u všech svých včelstev. Dávkování 4 l čaje na 200 l cukerného sirupu. (nepoužitelné pro ty, kteří cukr nerozpouští). Dávat do všeho krmení na podzim.

Příprava čaje - do 50 ti litrů dát pelyněk čerstvý, nejlépe kvetoucí asi tako vzrůstu 1 m a průměru úchopu ve spodní části kytice 10 cm (váha není rozhodující). Rozhodující je vyluhování a tmavost čaje (viz obrázek výše), který obarví cukerný roztok. Vaří se alespoň 20 min. a nechá se vyluhovat. Po zchladnutí se scedí a uchovává v chladu a temnu (ne však dlouho), nebo se zamrazí do kostek, které se mohou kdykoli použít.

3). Kyselinová clona.

Aplikace clony v podletí i během zimy
Aplikace clony v podletí i během zimy

Kyselinová clona je dlouhodobá aplikace kyseliny mravenčí při nízkém odparu aplikovaná pomocí Formivanu v období, kdy by se již neměl ve včelstvu vyskytovat plod. Aplikuje se shora i v nutných případech v podletí i na podzim, avšak s menším účinkem proti VD. Není vyloučeno vložení i v zimním období. Aplikace v takovémto rozsahu a intenzitě pomocí Formivanu v žádném případě včelám neškodí a pokusy ukázaly pravý opak - včelstva byla vitálnější a zdálo se mi i déle dožívající. Přes zimu méně plodovala a měla i méně zimních mrtvolek. Nemá zásadní vliv na redukci VD.

Efekt kyselinové clony spočívá v těchto aspektech:

1). Okyseluje prostředí v úle, což má za následek okyselení zimních zásob, což působí příznivě na redukci patogenů v přijímané potravě. Viry se v kyselém prostředí nedostanou přes peritrofickou membránu, protože není poškozená a zatěžovaná jinými patogeny a nedostanou se tak do cílové buňky. 

2). NC se v kyselejším prostředí neprosadí ve středním střevě včely a tudíž se nepomnoží. 

3). Dále KM způsobí zvýšený čistící pud včelstva, které se tím pádem intenzivněji zbavuje patogenů i nemocných jedinců.

4). Efekt ozdravění včelstva je v první řadě podmíněno redukcí VD již dříve v letním období, protože tímto způsobem nemůže být dostatečně zabráněno šíření virů z roztoče na včelu nabodáváním infikovaným roztočem.

5). Viry jsou důsledkem špatného stavu včelstva. VD a NC jsou hlavními vektory úhynů našich včelstev. Není však jednoduché poznat jinou chorobu než varroózu. NC je zákeřná nemoc a proto je jí třeba zatím čelit preventivně čajem z pelyňku a i okyselením zimních zásob.

Účinnost kyseliny mravenčí podrobněji.

Působí jako inhibitor v cukerném roztoku a má baktericidní účinky a také schopnost ovlivňovat výkonnost včely. Organické kyseliny mohou být rozlišovány podle síly kyselosti, rozpustnosti ve vodě, molární hmotnosti (důležité je množství, které včela konzumuje se srovnatelným množstvím krmení).

Způsob využití KM:

Při onemocnění včelstva Nosemózou má toto včelstvo vysoký příjem specifické dávky potravy z důvodu nedokonalé přeměny na energii, což může vést k nedostatečnému okyselení obsahu žaludku a zrychlenému bakteriálnímu množení v tenkém střevě. . Pro činnost organických kyselin, je možné nezbytně rozlišit aktivity mezi třemi sférami:

1) antimikrobiální účinek - v krmení - snížení pH hodnoty a kyselý antimikrobiální účinek

2) efekty v zažívacím traktu - trávící ústrojí -

a) H + - pH hodnota v žaludku

   - vliv na mikroflóru

b) anion - komplexní zástupce kationů ( Ca,Mg,Fe,Cu,Zn)

c) využití energie v metabolismu.

I za ideálních podmínek může cukerný roztok obsahovat některé plísně, bakterie a kvasinky, které se mohou množit dramaticky i během podzimu a zimy. Pomocí odparu KM v určitém množství se sníží výskyt mikroorganismů v zimních zásobách, a tedy i zažívacím traktu včel. Určité množství kyseliny mravenčí je nezbytné pro dosažení pozitivních nutričních účinků, které jsou vyžadovány pouze pro konzervaci zimních zásob, ty mají vždy vynikající hygienickou kvalitu, což má pozitivní vliv na zdraví včelstva. Způsob působení KM v zažívacím traktu se dá rozdělit do dvou částí, a to přikyselování a působení KM na anion. Přikyselení zimních zásob použitím KM ovlivňuje především trávicí procesy v žaludku snížením pH. Výsledkem je, že se pH sníží na přibližně 3,5 pH, což je nejvíce efektivní hodnota i u včel pro optimální aktivaci pepsinogenu na pepsin. Přidáním kyseliny mravenčí do krmiva dojde ke snížení počtu deamino aminokyselin v žaludku. Snížení hodnoty pH v žaludku a středním střevě má také inhibiční účinky na mikroorganismy a navíc podporuje zachování zárodečné bariéry proti osidlování nežádoucích mikroorganismů v trávicího traktu.

Tímto chci vyvrátit domněnku, že KM ničí mikroflóru včelám, a tudíž jí škodí. Zde je potřeba si uvědomit, v jaké míře prospívá a v jaké škodí.